Adrià Goula

Casa Galeria

Reforma d’un habitatge amb pati que entén l’edifici com una galeria permeable entre el carrer i els patis interiors mitjançant una seqüència de llindars habitables. El projecte amplia els passos entre estances amb intervencions als murs de càrrega per ampliar les visuals; recicla el paviment hidràulic i maons dels antics envans; redistribueix amb un sistema constructiu lleuger per permetre possibles modificacions futures, i potencia les estratègies passives de climatització aprofitant la situació i les característiques del pati.

 

Open Pro
Carles Enrich
Diumenge d'11 a 12.30 h

ESGOTAT 

 

Premis i mèrits arquitectònics i culturals:
Seleccionat FAD Arquitectura 2018

 

  • Adrià Goula
  • Adrià Goula
  • Adrià Goula
  • Adrià Goula

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L4 (Joanic)