Stella Rotger

Can Portabella

El casal de barri, ja existent però notablement deteriorat, es rehabilita conservant-ne les façanes i el sostre de la planta baixa, mentre que la resta es reconstrueix i s’amplia cap a l’est. El projecte busca el màxim estalvi energètic i aconsegueix ser un edifici de balanç zero: produeix tanta energia com la que consumeix al cap de l’any. Aquest fet s’aconsegueix, principalment, amb un aïllament perimetral d’entre 12 i 24 cm i una captació solar activa i passiva amb proteccions solars.

 

Open Pro
Josep Bunyesc
Diumenge a les 11 h

 

Premis i mèrits arquitectònics i culturals:
Premi d’Excel·lència Energètica de l’Institut Català d’Energia (Icaen)

  • Stella Rotger

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L9N, L10 (Onze de Setembre)