Dessalinitzadora del Llobregat

La construcció d’aquesta dessalinitzadora d’aigua de mar es va valorar com la millor opció per incrementar simultàniament la quantitat i la qualitat de l’aigua distribuïda a 4,5 milions d’habitants. Juntament amb les connexions previstes del túnel de la Trinitat Fontsanta, vol aconseguir que el sistema Ter-Llobregat no depengui exclusivament de l’aigua dels embassaments i els aqüífers per abastir-se.

 

Visites per a majors d’11 anys.

Accés amb vehicle privat. Aparcament al propi recinte.
S'ha de portar un document d'identitat per accedir-hi.