Can Portabella

El casal de barri, ja existent però notablement deteriorat, es rehabilita conservant les façanes i el sostre de la planta baixa. La resta es reconstrueix i s’amplia cap a l’est. Es recupera l’atri central per donar llum natural i facilitar la visió interior de l’edifici, que albergarà una sala d’actes, tallers i sales per a les entitats del barri i altres serveis. Es busca el màxim amb estalvi energètic, fins al punt de ser un edifici de balanç zero, ja que produirà tanta energia com consumirà al cap de l’any. Un bon aïllament perimetral –entre 12 i 24 centímetres– i la captació solar activa i passiva amb proteccions solars són les claus per a aquesta finalitat. L’obra té un balanç de CO2 positiu. Es fan servir uns 200 m3 de fusta, que emmagatzemen a l’interior més CO2 que tot el que s’ha consumit durant l’obra, i els altres materials.

 

Visita a càrrec de Josep Bunyesc

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L9N, L10 (Onze de Setembre)