Can Peguera

Un dels quatre barris de cases barates construïts pel Patronat Municipal de l’Habitatge l’any 1929, i l’únic que sobreviu com un poble dins la gran ciutat, inicialment va ser concebut per reallotjar els barraquistes de Montjuïc, arran de l’Exposició Universal. 
Actualment, continua sent propietat del PMHB i els habitatges es troben en règim de lloguer. Recentment, els veïns han acordat conservar la fesomia i l’estructura actual del barri, i n’han proposat la catalogació com a patrimoni històric de la ciutat, per la seva arquitectura singular, i salvar-lo de la demolició proposada per diferents plans urbanístics.

INSCRIPCIONS EXHAURIDES

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L3 (Valldaura)