Can Fortuny

Habitatge situat en un edifici catalogat d'estil eclèctic de l'any 1879, al barri del Raval, ubicat en planta entresòl del xamfrà. Les biguetes existents es disposen perpendiculars als murs de càrrega, transformant-se en un gran ventall en arribar al xamfrà, per poder adaptar-se a la típica solució constructiva d'edificis de l'Eixample barceloní. La intervenció pretén recuperar els materials existents a l'habitatge i aportar acabats tradicionals, nobles i càlids, per dotar l'habitatge d'un estil més d’acord amb el sistema constructiu de l'edifici i més funcional amb l'estil de vida actual.

 

Visita a càrrec de Carolina Martínez - TheHallStudio

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L3 (Liceu)