Foto: Sandra Bestraten

Ca la Dona

Edifici entre mitgeres format per planta baixa i tres plantes pis, amb un gran arc i portes de fusta a la façana. El projecte de rehabilitació s’ha enfocat com un procés participatiu entre les sòcies i les entitats de Ca la Dona i un equip de dones arquitectes, i es fonamenta en l’aplicació de criteris innovadors de sostenibilitat. Cal destacar l’ús dels panells contralaminats de fusta que consoliden estructuralment l’edifici, amb una solució que pesa quatre vegades menys que les solucions convencionals de formigó.

 

Visita a càrrec de Sandra Bestraten 

 

 

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L3 (Liceu), L4 (Jaume I)